Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

kuban09
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapkz451 pkz451
kuban09
Twoja dusza pędziła na spotkanie z moją tak szybko, żeśmy się gdzieś we wszechświecie minęli po drodze.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
kuban09
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapkz451 pkz451
kuban09
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viapkz451 pkz451
kuban09
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viapkz451 pkz451
kuban09
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viapkz451 pkz451

June 05 2018

kuban09
1317 022e
Reposted fromcountingme countingme viapkz451 pkz451
kuban09
9075 0866 500
"To have someone understand your mind is a different kind of intimacy".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapkz451 pkz451
kuban09
8966 725f 500
Reposted fromsherwood sherwood viapkz451 pkz451

March 13 2018

kuban09
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
kuban09
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
kuban09
kuban09
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
kuban09
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viawarkocz warkocz
kuban09
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
kuban09
2667 379e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
kuban09
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viamayamar mayamar
kuban09
kuban09
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri
kuban09
2510 afd2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakakus kakus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl